Najčastejšie otázky a odpovede

Ako zadať príkaz jeden-ruší-všetky?

Jeden-Ruší-Všetky alebo JRV príkaz riadi skupinu zadaných príkazov, ktoré sa párujú rovnakým označením v platforme TWS.

Príkazy teda označíme rovnakým kódom a ak bude jeden z nich vyplnený, potom budú ostatné pokyny v skupine okamžite zrušené. Ak bude vyplnený iba z časti, ostatné čakajúce pokyny budú proporcionálne zmenšené o vyplnenú časť. Ak sa rozhodnete zrušiť jeden príkaz zo skupiny, tak automaticky zrušíte všetky pokyny v skupine. Avšak v prípade, že bude jeden z príkazov systémom odmietnutý či zrušený, ostatné pokyny v skupine sú stále platné.

Aby ste mohli dávať príkazy dohromady, je nutné si najskôr pridať stĺpec Skupina JRV, ktorý nájdeme v Globálnej konfigurácii platformy (Editovať 1 -> Globálna konfigurácia 2).

1
2

Vyberieme Obchodné nástroje 1, Monitor kotácií 2 a Predvolené rozloženie 3. V tomto okne zvolíme záložku Stĺpce príkazov 4 a napravo v dostupných stĺpcoch rozklikneme Atribúty príkazu 5 a označíme Skupina JRV 6. Kliknutím na Pridať 7 a potvrdením OK 8 sa stĺpec pridá do platformy.

1
2
3
4
5
6
7
8

Potom sa Vám už stĺpec Skupina JRV 1 zobrazí v TWS.

1

Vytvoríme si príklad, kedy budeme chcieť nakúpiť akcie jednej z troch nemeckých spoločností – RWE, E.ON alebo Siemens. Pri všetkých nákupoch si zvolíme limitnú cenu. Všetky tieto tituly napíšeme do príkazového riadku a zobrazíme ich kotácie. Pre všetky vytvoríme nákupné príkazy a zadáme limitné ceny pre nákup. V stĺpci Skupina JRV ku všetkým zapíšeme rovnaké označenie – v našom príklade GER 1. Teraz už všetky príkazy jeden po druhom môžeme aktivovať kliknutím na Preniesť 2.

1
2

Ak by sme chceli jeden z príkazov zrušiť, tak ich zrušíme všetky kliknutím na Zrušiť 1.

1

Pri zrušení jedného príkazu sa objaví červené pole pri všetkých, čo značí zrušenie všetkých pokynov v skupine GER.

Ak sa rozhodneme pre nákup titulu za tržnú cenu miesto čakania na limit, tak iba v riadku daného titulu zmeníme Typ príkazu z limitného (LMT) na tržný (MKT) 1 a po vyplnení príkazu sa zostávajúce pokyny zo skupiny zrušia.

1