Najčastejšie otázky a odpovede

Ako získať dodatočný príjem z držaných akcií?

Tento dodatočný zárobok získate, ak brokerovi povolíte, aby mohol Vaše akcie požičať investorom, ktorí chcú špekulovať nakrátko.

Prostredníctvom tzn. Stock Yield Enhancement Program umožníte brokerovi vypožičať si Vaše akcie výmenou za hotovostný kolaterál a zapožičať ich ďalej investorom, ktorí ich chcú predať a špekulovať nakrátko, tak za toto vypožičanie akcií platia úrok. Ak sa účastnite tohoto programu, bude Vám odmenou podiel na úroku za vypožičanie, ktorý zaplatí investor požičiavajúci si Vaše akcie.

Tento program je ponúkaný všetkým držiteľom maržového účtu a tiež držiteľom hotovostného účtu s kapitálom vyšším než 50 000 USD. Do programu spadajú iba americké akcie.

Do programu je možné použiť plne splatené akcie, teda nie cenné papiere, ktoré sú držané na páku.

Vždy vidíte, koľko za zapožičanie akcií získavate a každý deň je tento úrok pripisovaný na Váš účet.

Program žiadnym spôsobom neobmedzuje Vaše nakladanie s akciami. Aj keď sú Vaše akcie zapožičané inému investorovi, môžete ich kedykoľvek predať bez akéhokoľvek obmedzenia. Stále ste ich vlastníkom. Nemení sa ani Vaša maržová pozícia.

Ak sa rozhodnete predať akcie, ktoré má od Vás vypožičané iný investor, nie je potreba žiadnych ďalších krokov. Len ich štandardne predáte a automaticky prestanete preberať benefity spojené s týmto programom.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk , kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne na Otvoriť Správu účtu 2 .

1
2
3
Pre účasť v programe prejdite na Trading Programs a zaškrtnite pole u Stock Yield Enhancement Program 1 a potvrďte Continue.

1
Ďalej si prečítajte a podpíšte dva dokumenty vyjadrujúce sa k podmienkam programu.

Na záver sa Vám zobrazí potvrdzovacia veta: Your trading permissions upgrade request has been submitted. The summary of requested permissions is below. Pri Stock uvidíte pre United States (Stock Yield Enhancement Program) Pending, čo znamená, že Vaša požiadavka stále čaká na vybavenie.