Najčastejšie otázky a odpovede

Aké sú pravidlá pre intradenné obchodovanie?

Ak investor s maržovým účtom otvorí pozíciu v amerických akciách či opciách a zavrie ju (celú alebo jej časť) behom rovnakého obchodného dňa, považuje sa tento obchod za intradenný.

Investori s celkovou hodnotou prostriedkov na účte nižšou než 25.000 USD môžu urobiť iba tri denné obchody behom piatich nasledujúcich obchodných dní ako stanovuje americký regulátor FINRA. Toto pravidlo sa nazýva Potential Pattern Day Trade Rule.

Ak má investor na svojom účte viac ako 25.000 USD (alebo ekvivalent v inej mene), nevťahujú sa na neho žiadne limity pre intradenné obchodovanie.

V obchodnej platforme si môžete skontrolovať, koľko denných obchodov ešte môžete urobiť v nasledujúcich piatich obchodných dňoch. Zistíte to v údajoch o svojom účte. Kliknite teda na ikonu Účet 1.

1

Akonáhle kliknete na ikonu Účet, objaví sa Vám pop-up okno. Zvoľte tretiu zvýraznenú hlavičku K dispozícii pre obchodovanie a kliknutím na zelené plusové znamienko 1 rozviňte ďalšie položky.

Na spodnom riadku Zostáva intradenných obchodov (T,…,T+4) 2 môžete vidieť, že tento klient môže urobiť 3 intradenné obchody v nasledujúcich piatich obchodných dňoch.

2
1
Počet zostávajúcich obchodov pre intradenné obchodovanie je uvedený vo formáte (x ,x ,x , x, x)

– Prvé číslo ukazuje počet denných obchodov, ktoré môžete urobiť behom aktuálneho obchodného dňa.

– Druhé číslo udáva počet obchodov, ktoré máte možnosť uzavrieť v ďalšom obchodnom dni.
– Tretie číslo stanovuje počet denných obchodov, ktoré môžete urobiť za dva obchodné dni.
– Štvrté číslo hovorí, koľko denných obchodov môžete uzavrieť za tri obchodné dni.
– Piate číslo udáva počet denných obchodov, ktoré môžete uskutočniť za štyri obchodné dni.

Po urobení denného obchodu

Investor, ktorý urobil tri intradenné obchody za uplynulých päť obchodných dní, bude mať v príslušnej kolónke nasledujúci údaj: (0,1,3,3,3). Teraz nemôžete otvoriť pozíciu v amerických akciách či opciách v tomto obchodnom dni. Ďalší obchodný deň môže uzavrieť jeden denný obchod a v nasledujúcom obchodnom dni má možnosť urobiť 3 denné obchody.

 

Neobmedzené intradenné obchodovanie

Investor, ktorého výška prostriedkov na investičnom účte je vyššia ako 25.000 USD (alebo ekvivalent v inej mene) môže intradenne urobiť neobmedzene obchodov a v danej kolónke bude mať nápis: Neobmedzený.

 

Zablokovaný účet

Investor, ktorý urobil viac ako tri denné obchody v rámci jedného obchodného dňa a hodnota prostriedkov na jeho účte je nižšia ako 25.000 USD (alebo ekvivalent v inej mene), bude mať účet zablokovaný a nemôže otvárať pozície v amerických akciách a opciách. Musí zavolať klientsku podporu spoločnosti LYNX na linke 800 877 877.

V príslušnej kolónke bude vypísané: (0 ,0 ,0 ,0 ,0)

Pravidlá k dennému obchodovaniu sa vzťahujú iba na investovanie do amerických akcií a opcií.