Najčastejšie otázky a odpovede

Kde hľadať oznámenie o výplate dividendy?

Ak ste zberateľom dividend alebo iba náhodne držíte titul, ktorý bude vyplácať dividendu, potom máte o týchto korporátnych krokoch vždy prehľad v správe svojho účtu alebo Account Managemente.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne Otvoriť Správu účtu 2 .

1
2
Teraz sa nachádzate v administratíve svojho účtu a na uvítacej obrazovke môžete vidieť, zvonček (s číslom) po ktorého rozkliknutí spoznáte, či Vás čakajú nejaké korporátnej novinky v záložke Corporate Actions 1 . Tam sú zobrazené mimo iného aj výplaty dividend.

1
Pre ich zobrazenie kliknite na ikonu Corporate Actions a v ponúknutom menu uvidíte prehľad dividend.

V príklade vidíme, že BMW sa chystá vyplácať hotovostné dividendy vo výške € 4,0 na akciu. Dôležitým údajom je ex-dividend date 1 , ktorý označuje dátum, pred ktorým musíte akciu kúpiť, aby ste mali nárok na dividendu. Payable date 2 je dňom, kedy bude dividenda vyplatená.

1
2

Ak by Váš titul mal vyplácať dividendy v inej než hotovostnej forme, budete prostredníctvom správy informovaní o ďalšom postupe. Ak by Vám nebolo jasné, ako postupovať neváhajte kontaktovať LYNX emailom na info@lynxbroker.sk alebo telefónom na našu bezplatnú linku 800 877 877.