Najčastejšie otázky a odpovede

Ako vložiť peniaze na účet

Z dôvodu diverzifikácie rizika používa spoločnosť LYNX pre každú menu iný účet, inú banku a aj inú krajinu. Bankové spojenie získate pri vytváraní oznámenia o vklade, ktoré je nutné pri každom bankovom prevode pre bezproblémové pripísanie Vašich prostriedkov na Váš investičný účet. Toto oznámenie je možné vytvoriť aj spätne.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne na Otvoriť Správu účtu 2 .

1
2
Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom, ktoré Vám bolo zaslané na email.

Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V ľavej časti sa nachádza základné menu, kde zvoľte Transfer & Pay 1  a vyberte Fund Transfers 2. V menu Transaction Type zvoľte Deposit 3  a v menu Currency 4 vyberte menu, ktorú chcete vložiť.

1
Ak ste už predtým rovnakú menu vkladali a máte uložené informácie o Vašej banke, v nasledujúcej voľbe Would you like to use previously saved bank information 1  zvoľte YES a v ďalšom kroku zadajte čiastku pre vklad. Ak vkladáte peniaze úplne prvýkrát, zvoľte NO a postupujte návodom ďalej.

1
2
V políčku Save bank information označte YES 1Potom zadajte názov Vašej banky do Sending Insitution 2, prípadne i číslo Vášho bankového účtu do Account Number 3. Do kolónky Bank information name 4  si vyplňte názov, pod ktorým chcete tieto údaje uložiť pre ďalšie použitie – ak vkladáte napr. eura z Komerční banky, môžete si to pomenovať napr. KB_vklad_EUR. Pri ďalšom vklade potom použijete už takto vytvorenú šablónu pod týmto názvom.

Nakoniec v políčku Transaction information v riadku Amount 5 vyplníte čiastku.

1
2
3
4
5
Následne všetko potvrdíte preklikom Continue vpravo dole. Na ďalšej obrazovke sa Vám zobrazí bankové spojenie pre vklad v danej mene.

Bankové spojenie pre vklady v najčastejšie používaných menách

EUR

USD