Najčastejšie otázky a odpovede

Ako zadať ohraničený príkaz (bracket order)?

Ďalším dôležitým príkazom, ktorý by mal byť vo výbave každého investora, je bracket order alebo ohraničený príkaz. Umožňuje Vám umiestniť dva príkazy – stop-loss (STP) pre ohraničenie maximálnej straty z transakcie a limitný príkaz (LMT) slúžiaci ako profit target k realizácii zisku na určitej úrovni.

Ak je základným príkazom nákup, je limitná cena vyššia ako aktuálna tržná cena a stop-loss sa umiestňuje nižšie.

Po umiestnení základného príkazu sú aktivované tiež oba automatické výstupné príkazy.

V prípade realizácie jedného z nich je druhý automaticky zrušený.

Pre umiestnenie Bracket order postupujte podľa nasledujúceho návodu:

Najprv si vytvoríme nákupný príkaz. V našom príklade chceme nakúpiť 100 akcií Apple za cenu 100 USD. Ešte než príkaz potvrdíte, kliknite v tomto riadku pravým tlačidlom myši a z ponuky zvoľte Pripojiť 1 a ďalej Ohraničené príkazy 2.

1
2

Pod nákupným príkazom sa Vám zobrazia dva predajné príkazy, ktoré si musíte nastaviť podľa Vašich preferencií. Predajný limitný príkaz funguje ako profit target (jeho hodnotu nastavte v stĺpci Lmt cena 1 ) a umožní Vám na tejto hranici realizovať zisk z transakcie. Predajný stop-loss príkaz (jeho hodnotu nastavte v stĺpci Stop cena 2 ) stanovuje úroveň maximálnej straty, ktorú ste ochotní prijať.

Kliknutím na Preniesť 1 u nákupného príkazu ho umiestnite.

1
2
3

Po jeho realizácii sa aktivujú aj oba predajné príkazy.

Akonáhle cena poklesne na 100 USD, dôjde k nákupu 100 akcií Apple. Keď bude cena ďalej klesať až na 98 USD, bude stop-loss uplatnený. Keď cena naopak vzrastie na 102 USD, bude realizovaný zisk. V oboch prípadoch sa pri uskutočnení jedného z predajných príkazov ten druhý automaticky zruší.