Najčastejšie otázky a odpovede

Chráni LYNX neskúsených investorov vo veci špekulatívnych obchodov?

LYNX sa vo formulári k otvorenie účtu každého klienta pýta na jeho investičné ciele, skúsenosti a znalosť produktov v oblasti akcií, futures, dlhopisov atď. Na základe týchto informácií, ktoré sa investor zaväzuje poskytnúť pravdivo, dôjde k internému ohodnoteniu klienta s ohľadom na vhodnosť maržového či hotovostného účtu a tiež je vytvorený rizikový profil investora, ktorý odporúča alebo naopak neodporúča investorovi investovať do určitých produktov.

V prípade konzervatívnych cieľov, nedostatku skúseností alebo nízkej znalosti produktov neumožní LYNX svojmu klientovi investovať do špekulatívnych a rizikových cenných papierov, ako sú opcie, futures a meny s tým, že mu otvorí iba základný hotovostný účet a ponúkne bezplatné zaškolenie v produktoch, ktoré investora zaujímajú.