Najčastejšie otázky a odpovede

Ako obnoviť nastavenie platformy?

Môže sa stať, že napr. pri aktualizácii svojho počítača Vám omylom zmizne nastavenie Vašej obchodnej obrazovky v platforme TWS. Našťastie so môžete obnoviť pôvodné nastavenie až na 5 predošlých dní.

Pre obnovenie kliknite v ľavom hornom rohu Súbor a zvoľte Otvoriť súbor nastavení.

Otvorí sa Vám okno s predchádzajúcimi uloženými nastaveniami TWS. Nastavenie sa Vám ukladá až na 5 predchádzajúcich dní vo formáte tws.Deň.xml. Ak si budete chcieť obnoviť nastavenie z minulého piatku, zvoľte súbor tws.Fri.xml a kliknite na Open.

Vami požadované predchádzajúce nastavenie platformy je nahrané späť.

Ak by ste mali záujem o pôvodné nastavenie platformy, ktoré ste mali nahrané po založení účtu, kontaktujte LYNX na telefónnom čísle 800 877 877 alebo info@lynxbroker.sk a radi Vám nahrajeme do platformy pôvodné nastavenie.