Najčastejšie otázky a odpovede

Čo sú neodporúčané inštrumenty?

Po otvorení investičného účtu je novým klientom zasielaný uvítací e-mail obsahujúci kľúčové informácie spojené s investičným účtom ako je číslo obchodného účtu, prihlasovacie meno a heslo a tiež bankové detaily pre uskutočnenie prvého vkladu.

Ďalšou dôležitou informáciou je typ investorského profilu, ktorý klientovi LYNX udelil na základe informácií, ktoré klient zadal do Formulára k otvoreniu účtu. Pridelenie investorského profilu prebieha na základe štandardizovaného interného ohodnotenia znalostí a skúseností investora v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES o trhoch finančných nástrojov  (MiFID).

V súlade s týmto vyhodnotením sú tiež rozdelené investičné inštrumenty na tie, ktoré LYNX odporúča a neodporúča obchodovať.

Investori berú na vedomie, že obchodovanie s inštrumentmi, ktoré LYNX neodporúča obchodovať, môže viesť k zvýšenému riziku v dôsledku obchodovania nevhodných investičných nástrojov, s ktorými investori nemajú dostatok skúseností a znalostí. V tomto prípade LYNX neberie žiadnu zodpovednosť za dôsledky takéhoto konania.

LYNX odporúča investorom zoznámiť sa s týmito  inštrumentmi v prostredí demo účtu a v rámci štúdia. V prípade záujmu o bližšie zoznámenie s neodporúčanými inštrumentmi sa môžete obrátit na LYNX na bezplatnej linke 800 877 877.