Najčastejšie otázky a odpovede

Ako urobiť konverziu z EUR na USD?

Váš LYNX účet je multimenový. S LYNX môžete obchodovať v 22 krajinách s rôznymi menami. Vaše obchody sú vždy uskutočnené v mene krajiny, kde je produkt kótovaný.

Obchodovanie vo viacerých menách zároveň ovplyvňuje hodnotu Vášho portfólia. Obchodná platforma je však veľmi flexibilná čo sa mien týka. 

Ak si na účet vložíte napr. 2 000 EUR a chcete obchodovať v USD, je u väčšiny investorov obvyklé, že je ich prvou transakciou konverzia EUR do USD.

V záložke Forex nájdete menový pár EUR.USD alebo si ho pridáte do vlastného wathclistu. Kliknutím na cenu v stĺpci Dopyt 1 vytvoríte nákupný príkaz.

Do stĺpca Množstvo 2 zadáte množstvo v EUR, ktoré si prajete kúpiť za daného kurzu. V našom príklade nižšie zadáme 20 000 EUR a v stĺpci Hodnota množstva 3 je vidieť, aká je hodnota predávaných EUR v USD (mala by sa blížiť čiastke, ktorú chceme zmeniť plus poplatku).

Necháme tržný pokyn (MKT) 4. Ak sa s konverziou neponáhľate, tak si môžete nastaviť limitný pokyn (LMT) pri limitnej cene a počkať, až kurz klesne, aby ste USD kúpili lacnejšie.

Dôležité je zmeniť IDEALPRO na FXCONV v stĺpci Destinácia 5.

Ak je príkaz nastavený podľa Vašich predstáv, potvrďte kliknutím na Preniesť 6.

1
2
3
4
6
5

Objaví sa Vám správa, že ste zadali nižšie množstvo než je lot, odkliknite OK.

Odporúčame nechať si drobnú rezervu a počítať aj s tým, že zaplatíte poplatok za transakciu v USD (min. 5 USD).

U LYNX môžete urobiť konverziu v ľubovoľnom objeme.

Pre opačnú konverziu z USD na EUR zadáte nákupný príkaz.

 

RIADENIE MENOVÉHO RIZIKA

 

Pomocou menových konverzií môžete jednoducho riadiť riziko svojho obchodného kapitálu. Nižšie uvedený príklad ukazuje, aké možnosti pre riadenie menového rizika máte pri obchodovaní s LYNX.

Príklad:
Keď vložíte 1.000.000 CZK a nakúpite americké akcie za 10 000 USD, tržná hodnota Vášho portfólia bude 1 000 000 CZK -10 000 USD. Naviac máte otvorenú pozíciu v akciách vo výške 10 000 USD.

Zobrazenie v tabuľke je nasledujúce:

Lynx Broker

Odstráňte menové riziko

Po transakcii popísanej vyššie ste už poistený proti menovému riziku. Keď sa totiž  kurz USD/CZK zníži, hodnota Vašich amerických akcií aj vypožičaných USD poklesne v rovnakej výške.

Vyzerá to nasledovne:

Lynx Broker

Z vypožičaných USD platíte úroky. Úroková miera je okolo 2.6 % ročne.

Nechcete platit žiadne úroky?

Ak si myslíte, že koruna posilní a kurz USD/CZK sa zníži, môžete USD zmeniť na CZK. Potom neplatíte žiadne úroky, keďže už nemáte žiadne USD vypožičané, avšak na druhej strane sa vystavujete menovému riziku.

Pri obchodovaní v inej mene než Vami zvolenej základnej mene si musíte vybrať, či sa vystavíte menovému riziku (a neplatíte úroky) alebo sa menovému riziku vyvarujete (ale zaplatíte úroky). Záleží na hodnote prostriedkov na Vašom účte a preto sa každý investor musí rozhodnúť, čo mu vyhovuje viac.

Modelový investor

Keď vložíte EUR na svoj účet a kúpite si americké akcie, držíte negatívnu pozíciu v USD na svojom účte, keďže ste si ich pred uskutočnením obchodu museli požičať.

Aby ste zobrazili svoje menové pozície, kliknite v obchodnej platforme vľavo hore na ikonu Účet 1.

1

Akonáhle kliknete na Účet, objaví sa Vám pop-up okno, kde sa vo štvrtej tučne zvýraznenej hlavičke nachádza tabuľka Tržná hodnota – Skutočný FX zostatok.

Hodnota pôvodného vkladu tohoto investora je 1,082,364 USD 3 a naviac si vypožičal 3,407 EUR 2 a 13,130 CZK 1.

1
2
3

Ak sa investor rozhodne zmeniť si vypožičané EUR na CZK, klikne pravým tlačidlom na riadok EUR a vyberie možnosť Zatvoriť zostatek v mene 1

1

Ak Vám opäť vyskočí pop-up okno, kliknite na OK.

V obchodnej platforme investor vidí príkaz na nákup EUR/CZK (nákup EUR, predaj CZK), ktorý automaticky spočíta, koľko CZK treba predať, aby sa zatvorila otvorená pozícia v EUR.

Príkaz na konverziu sa potvrdí kliknutím na Preniesť 1 .

1

Teraz môže investor znovu skontrolovať informácie o svojom účte kliknutím vľavo hore na ikonu Účet.

 

Pod štvrtou zvýraznenou hlavičkou Tržná hodnota – Skutočný FX zostatok sa nachádza -105,238 CZK 1 a 1,082,364 USD 2 .

1
2

Po uskutočnení konverzie sa stále nachádza na Vašom účte malý (pozitívny či negatívny) zostatok v prevádzanej mene. Tento zostatok bude automaticky zatvorený obchodným systémom behom niekoľkých obchodných dní. Táto konverzia nie je spojená s ďalšími poplatkami.