Najčastejšie otázky a odpovede

Aké sú limity pre obchodovanie?

Otvorením maržového účtu získavate možnosť obchodovať na maržu. Pre obchodovanie napr. s opciami a futures je maržový účet nevyhnutný. Na maržovom účte je nevyhnutný zostatok aspoň $2000 alebo ekvivalent v inej mene. Ak čiastka účtu klesne pod túto hranicu, účet sa bude správať ako hotovostný.

LYNX sa striktne drží pravidiel a vyžaduje to isté aj od svojich klientov. Ak obchodujete akcie na páku, opcie či futures, vystavujete sa väčším rizikám, ktoré môžu byť okrem iného spojené aj s likviditou.

Limity pre obchodovanie

Ak využívate mažu, je tu niekoľko limitov, ktoré je nutné dodržiavať. Pri dosiahnutí týchto limitov Vám budú zaslané upozornenia prostredníctvom obchodnej platformy. Tieto upozornenia tiež môžete zistiť v správe účtu, kam sa dostanete kliknutím na ikonu Účet v ľavom hornom rohu.

Tieto upozornenia získate iba v obchodnej platforme. LYNX Vás nebude kontaktovať žiadnym spôsobom.

Akonáhle kliknete na ikonu Účet, otvorí sa Vám pop-up okno. Zaujíma Vás tretia zvýraznená záložka s hlavičkou K dispozícii pre obchodovanie. Na nasledujúcom obrázku je účet investora, ktorý má viac než dostatok voľných prostriedkov.

Pri obchodovaní na úver Vás najviac zaujímajú nasledujúce tri hodnoty:

– Aktuálna nadmerná likvidita
– Špeciálny záznamový účet
– Nadmerná likvidita cez noc.

Ak sa hodnota Aktuálnej nadmernej likvidity  alebo Špeciálneho záznamového účtu dostane pod 5 % Netto likvidačnej hodnoty Vášho účtu, bude tento riadok žlto podfarbený.

Keď je výška Aktuálnej nadmernej likvidity  alebo Špeciálneho záznamového účtu negatívna, čo značí, že je Váš účet deficitný, bude tento riadok zvýraznený červenou. Broker má v tomto případe právo (nie povinnosť) uzavrieť automaticky jednu alebo viac pozícií.

Aktuálna nadmerná likvidita

Ak sa dostane Vaša Aktuálna nadmerná likvidita do záporných hodnôt, čo hovorí, že je Váš účet deficitný, potom obchodná platforma automaticky zavrie jednu či viacero pozícií behom nasledujúcich 10 – 30 minút.

Ak vo svojom portfóliu držíte opcie a hodnota IB-US Commodities Vašej Aktuálnej nadmernej likvidity je negatívna, obchodná platforma automaticky uzavrie jednu alebo viac pozícií automaticky behom 10 až 30 minút.

Špeciálny záznamový účet

Ak je hodnota Vášho Špeciálneho záznamového účtu v 21:45 (SEČ) negatívna, bude okolo 21:50 zatvorená automaticky jedna či viacero z Vašich otvorených pozícií do zatvorenia trhu.

Príklad 1: Ak je hodnota Vášho Špeciálneho záznamového účtu v 21:45 negatívna a držíte európske futures alebo americké akcie, opcie či futures, potom systém automaticky uzavrie jednu či viacero pozícií okolo 21:50.

Príklad 2: Ak je hodnota Vášho Špeciálneho záznamového účtu v 21:45 záporná a máte nakúpené iba európske akcie alebo opcie, obchodná platforma Vám uzavrie jednu či viac pozícií ďalší obchodný deň okolo 9:10. Tieto pozície sa zatvárajú ďalší obchodný deň, keďže trhy s európskymi akciami a opciami sú v 21:45 už zatvorené.

Nadmerná likvidita cez noc

Keď chcete preniesť svoju otvorenú pozíciu do ďalšieho obchodného dňa, hodnota Vašej Nadmernej likvidity cez noc  musí byť kladná. Ak je táto hodnota negatívna, obchodná platforma automaticky uzavrie jednu alebo viac pozícií behom posledných 15 obchodných minút na trhu.

Príklad 1: Máte nakúpené európske akcie alebo opcie, ktoré si chcete previesť do ďalšieho obchodného dňa. Pokiaľ je hodnota Nadmernej likvidity cez noc v 17:15 záporná, systém uzavrie jednu či viacero Vašich pozícií skôr, než se trh zavrie v 17:30.

Príklad 2: Držíte pozíciu v európskych futures alebo v amerických akciách, opciách či futures, ktoré si chcete preniesť do ďalšieho obchodného dňa. Ak je hodnota Vašej Nadmernej likvidity cez noc v 21:45 záporná, obchodná platforma automaticky uzavrie jednu alebo viacero Vašich pozícií, než sa trh zatvorí v 22:00.

Majte prehľad o svojom účte. Ak vidíte žltú alebo červenú farbu vo svojom prehľade, potom je Vaša likvidita nízka alebo záporná. Buďte opatrní, dávajte pozor na svoj účet a akonáhle sa objaví problém, rýchlo konajte!