Najčastejšie otázky a odpovede

Ako je možné skontrolovať maržu?

Pre nákup pákových inštrumentov potrebujete najskôr zložiť maržu, aby Vaša pozícia mohla byť vôbec otvorená. Po Prečítaní tohoto tipu už budete vedieť, ako zistíte výšku tejto zálohy.

Margin je teda vratná záloha a nejedná sa o poplatok! Najčastejšie sa k nemu dostanete na komoditných futures trhoch, pri obchodovaní s futures na indexy atd.

Za príklad si zvolíme kontrolu marginu pre E-mini S&P 500.

1. Zobrazíme si ticker s kotáciami do príkazového riadku. Do voľného poľa teda napíšeme buď ticker ES alebo celý názov E-mini S&P 500. Potom vyberieme ako inštrument Futures a dátum expirácie. Kotácie cien inštrumentu sa Vám už zobrazujú.

 

2. Postupujeme rovnako ako pri nákupe. Klikneme na cenu v stĺpci Ponuka a zobrazí sa nám príkazový riadok.

3. V príkazovom riadku klikneme pravým tlačidlom a z ponuky vyberieme Check Margin Impact.

4. Zobrazí sa Vám okno so súhrnom príkazu, kde nájdete všetky pre Vás podstatné finančné údaje. V pravej spodnej časti okna sa nachádzajú informácie týkajúce sa Počiatočnej maržeUdržovacej marže, ktoré Vás zaujímajú.

Počiatočná marža: Výška prostriedkov nutná pre otvorenie pozície. Vidíme, že pre nákup E-mini S&P 500 s expiráciou v marci 2013 potrebujete počiatočnú maržu 1669 EUR (zodpovedá 2 188 USD).

Udržovacia marža: Výška prostriedkov, ktorú je nutné mať k dispozícii na účte, aby nedošlo k margin call a Vaša pozícia nebola zlikvidovaná. Udržovacia marža na rovnaký kontrakt je 1 335 EUR (ekvivalent 1 750 USD).

Obe hodnoty sa vždy prepočítavajú automaticky do administratívnej meny Vašeho účtu, ktorá sa však môže líšiť od meny, v ktorej robíte transakciu ako v tomto prípade – nakupujeme futures kontrakt v USD a marginy sú zobrazené v CZK.

Matginy sú neustáke prepočítavané podľa aktuálnych dát. Líšia sa požiadavky pre intradenné obchodovanie a pre držanie pozície cez noc.

Ak si konkrétne E-mini S&P 500 chcete otvoriť pre intradenný obchod, je pre Vás dôležitý initial margin 2 188 USD a pre držanie kontraktu cez noc je vyžadovaný margin 1 750 USD.

Prehľad maržových požiadavok na základné kontrakty je zobrazený na webových stránkach LYNX tu.