Najčastejšie otázky a odpovede

Ako nastaviť klávesové skratky?

Platforma Trader Workstation umožňuje investorom výrazne zefektívniť a zrýchliť obchodovanie pomocou vytvorenia klávesových skratiek pre rôzne úkony.

Pre vytvorenie skratky rozklikneme v hlavnom menu Editovať a zvolíme Globáne nastavenia.

V zobrazenom okne vyberieme Klávesové skratky. V pravej časti okna v sekcii Možné akcie je dlhý zoznam úkonov, ku ktorým je možné priradiť klávesovú skratku. V našom prípade označíme úkon Kúpiť a klikneme na Vytvoriť klávesovú skratku.

V ďalšom okne sa zobrazí možnosť vytvorenia skratiek pomocou klávesnice a myši. Pre klávesovú skratku kliknite na Zaznamenať.

Vyskočí malé okno volajúce po zaznamenaní klávesovej skratky. Stlačíme teda kombináciu, z ktorej chceme vytvoriť skratku. V našom príklade chceme pre úkon Kúpiť skratku Ctrl+K.

Vráti sa nám predchádzajúce okno a medzi Aktuálnymi klávesovými skratkami už uvidíme požadovanú kombináciu. V našom prípade teda Ctrl+K. Pre potvrdenie klikneme na OK.

V pôvodnom okne Globálneho nastavenia sa nám zobrazí v spodnej časti medzi Konfigurovanými skratkami akcia Kúpiť a jej priradená skratka, ktorú ste si zvolili. Pre nás Ctrl+K. Aby sme klávesovú skratku aktivovali, potvrdíme OK.