Najčastejšie otázky a odpovede

Ako zadať Iceberg pokyn?

Iceberg príkaz umožňuje obchodníkovi skryť skutočnú veľkosť príkazu do niekoľkých predvolených príkazov s nižším objemom.

Ak máte záujem kúpiť väčšie množstvo akcií, futures alebo opcií, ale nechcete, aby trh videl túto väčšiu objednávku, môžete si zvoliť veľkosť objemu, ktorú si prajete zobraziť ostatným účastníkom trhu.

Aby ste mohli zadávať tento pokyn, je nutné mať zobrazený stĺpec Zobraziť množstvo.

Pridáte si ho v Globálnej konfigurácii platformy (Editovat 1 -> Globálna konfiguracia 2).

1
2

Tu vyberiete Obchodné nástroje 1 -> Monitor kotácií 2 -> Predvolené rozloženie 3 a v záložke zvolíte Stĺpce príkazov 4, kde rozkliknete Množstvo 5 a označíte Zobraziť množstvo 6 . Kliknutím na Pridať 7 a potvrdením OK 8 tento stĺpec pridáte do základného okna platformy.

1
2
3
4
5
6
7
8
Pre zadanie iceberg pokynu na nákup 1000 akcií Microsoft vytvoríme najprv kúpny príkaz limitný (LMT), kde ako množstvo zadáme 1000 1 a v stĺpci Zobraziť množstvo 2 vyplníme požadovanú veľkosť, ktorá bude zobrazená na trhu – povedzme 100 akcií 3. Teraz už iba zvolíme limitnú cenu, čas v platnosti a potvrdíme kliknutím na Preniesť 4.

Systém bude umiestňovať na trh objednávky po 100 akciách a použije vlastnosť príkazu Immediate-or-Cancel (okamžite alebo zrušiť).

1
2
3
4
Príkaz na nákup 1000 akcií sa zobrazí ako 10 pokynov na nákup 100 akcií.