Najčastejšie otázky a odpovede

Ako zadať forex pokyn jedným klikom?

FX obchodník odkrýva forexovým obchodníkom jedinečné možnosti. Jednou z nich je umiestnenie príkazu priamo na trh pomocou jediného kliku.

Najskôr si FX obchodníka spustíme kliknutím na jeho ikonu 1 v platforme TWS.

1
Aby sme mohli umiestňovať príkazy priamo na trh jedným klikom, tak si najskôr musíme nastaviť ako primárny príkaz MKT alebo vstup do pozície za tržného kurzu.

V základnom okne platformy kliknite na Editovať 1 a zvoľte Globalna konfigurácia 2.

1
2
V zobrazenom okne vyberiete Prednastavenie 1 a potom Forex 2. Z ponuky možností zmeníte Primárny príkaz a konkrétne Typ príkazu na MKT 3 alebo market a potvrdíte OK.

1
2
3
Ak by sme teraz zadali príkaz, tak bude umiestnený ako MKT a bude ho stále nutné potvrdiť stlačením Preniesť. Aby sme sa vyhli aj tomuto kroku a mohli rovno jedným klikom vstúpiť na trh, je nutné v ľavom hornom rohu okna FX obchodník zaškrtnúť Preniesť okamžite 1.

1
Objaví sa Vám okno s upozornením, že práve zapínate vlastnosť otvárania pozícií jedným klikom a že investori sú zodpovední za svoje vlastné obchody, teda aj výsledky vznikajúce v dôsledku nechcenej chyby nemôžu byť žiadnym spôsobom refundované a LYNX za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak s týmito podmienkami súhlasíte, potvrďte kliknutím na Áno 1.

1
V tejto chvíli už máte aktivované umiestňovanie príkazov na trh jedným kliknutím. Pre deaktiváciu kliknite znovu na Preniesť okamžite.