Najčastejšie otázky a odpovede

Ako získať dodatočné zabezpečenie účtu?

Medzi hlavné bezpečnostné prvky obchodného účtu LYNX patria nasledujúce:

Pre posilnenie už tak vysoko nadštandardnej bezpečnosti, umožňuje LYNX klientom naviac požiadať o dodatočné zabezpečenie účtu týkajúce sa samotného prihlásenia. Ide o zariadenie s kódmi, ktoré je nutné zadať pri každom prihlásení do účtu, tzv. bezpečnostná karta.

Naviac pre obchodovanie niektorých produktov, medzi ktoré patria Pink Sheet akcie, je bezpečnostné zariadenie nevyhnutné a nebude Vám na tieto trhy bez dodatočného zabezpečenia umožnený prístup.

Bezpečnostná karta je postupne zasielaná všetkým klientom LYNX poštou na adresu, ktorá bola uvedená do Formulára k otvoreniu účtu. Po jej obdržaní je nevyhnutné ju aktivovať v správe účtu Account Management. Ak klient už kartu pred tým obdržal, nová mu nebude odoslaná bez toho, aby o ňu požiadal.

Ak klient využíva bezpečnostný prvok pre overenie identity formou aplikácie pre iPhone alebo Android, tak mu karta nebude odoslaná.

Ako bezpečnostné zariadenie funguje?

Pri každom prihlásení do obchodnej platformy Trader Workstation alebo do správy účtu Account Management

budete po zadaní užívateľského mena a hesla vyzvaní k zadaniu dvoch kódov z bezpečnostnej karty. Ide o trojmiestne kódy, ktoré sa skladajú z kombinácie písmen a číslic. Tieto kódy  nájdete na bezpečnostnom zariadení pri daných číslach. Ak budete pri prihlásení do platformy vyzvaný k zadaniu kódov číslo 149 a 215, nájdete si na bezpečnostnom zariadení príslušné trojmiestne kódy a zadáte ich za seba, bez medzery a potvrdíte kliknutím na Submit.

bezpecne-prihlaseni9

 

Ako bezpečnostné zariadenie vyzerá?

Najčastejším typom bezpečnostného zariadenia je plastová karta s 224 alfanumerickými kódmi. Tento bezpečnostný prvok je k dispozícii pre účty s hodnotou aktív nepresahujúcou $100 000.

Ďalším typom bezpečnostného prvku je plastová karta na batériu, ktorá je chránená pinom. K dispozícii je pre účty s hodnotou aktív medzi $100 000 a $500 000.

Najpokročilejším bezpečnostným prvkom je kreditná karta na pin, ktorá je naviac chránená ďalším bezpečnostným prvkom pri generovaní kódov. Nárok na ňu majú držitelia účtov s hodnotou aktív presahujúcou $500 000.

bezpecne-prihlaseni11

Ako o bezpečnostné kartu požiadať?

Pre zažiadanie o bezpečnostnú kartu je potreba sa prihlásiť do staršej verzie správy účtu. Prihláste sa do administrácie účtu Account Management a kliknite na Settings 1  a User Settings 2. Následne vyberte Secure Login System 3.

1
2
3
Systém sa Vás opýta, či sa chcete prepnúť do staršej verzie správy účtu. Zvolte YES .

1
V menu vyberte Manage Account 1Security 2 a ďalej Secure Login System 3Security Device 4.

1
2
3
4
Zobrazí sa potvrdzujúca stránka, kde je nutné potvrdiť, že sa chcete zaradiť do systému bezpečného prihlasovania. Zaškrtnite Yes, I want to participate in the Secure Login System 1. Potvrďte kliknutím na Continue 2.

1
2
Na ďalšej stránke sa Vám zobrazí dočasný prehľad kódov pre prihlásenie do platformy. Odporúčame si stránku vytlačiť 1alebo urobiť print screen a obrázok si uložiť. Tieto kódy bude nutné zadávať pri každom prihlásení a bez nich sa už do svojho účtu neprihlásite. Ich platnosť je 3 týždne. Behom tejto doby Vám bude doručená plastová karta s kódmi vo fyzickej podobe na Vašu adresu.

Kliknutím na Confirm 2 bude platnosť bezpečného prihlasovania aktivovaná a nebude možné sa bez kódov k účtu prihlásiť. LYNX nemá prístup k vašim Prihlasovacím kódom, preto odporúčame obozretnosť pri zaobchádzaní s týmto dokumentom.

1
2
V ďalšom kroku si aktivujete dočasnú kartu s kódmi zadaním dvoch náhodných kódov 1, ktoré sú uvedené pri zobrazených číslach. Kódy sa zadávajú bez medzier a nie sú citlivé na veľkosť písma. Potvrďte kliknutím na Submit 2.

1
2
Ďalej budete mať na výber, či chcete získať ďalšiu dočasnú kartu s kódmi (Request an Online temporary Secure Code Card), alebo či chcete získať permanentné zariadenia (Request a permanent security device for which I am now eligible). V tejto chvíli Vás zaujíma druhá možnosť 1. Potvrďte ju kliknutím na Continue 2.

1
2
Na ďalšej stránke potvrďte svoj záujem o Security Code Card kliknutím na Continue 1.

1
Nasledujúci krok sa Vás opýta, či chcete bezpečnostnú kartu s kódmi zaslať na uvedenú adresu alebo chcete použiť inú adresu. Ak je adresa správna, zvoľte I confirm that the shipping address is correct 1. Ak by ste chceli zmeniť adresu, vyberte My address has changed and I would like to update it 2. Svoju voľbu potvrďte kliknutím na Continue 3.

1
2
3

Ak bola Vaša adresa správna a potvrdili ste zaslanie bezpečnostnej karty na uvedenú adresu, tak očakávajte jej doručenie do 2 týždňov. Ak ju neobrdžíte do 3 týždňov, kontaktujte LYNX. V prípade, že ste si zvolili nové zadanie adresy, je nutné, aby táto adresa bola vyplnená a potvrdená (trvá až 2 pracovné dni). Až potom budete môcť dokončiť žiadosť o zaslanie fyzickej bezpečnostnej karty (postupujte opäť podľa tohto návodu).

 

Čo získam naviac?

Okrem vyššej úrovne zabezpečenia účtu získavate tiež možnosť obchodovať niektoré inštrumenty, ktoré bez účasti v tomto programe nie je možné obchodovať, ako napr. Pink Sheet akcie. Naviac získavate možnosť vyšších výberov z účtu.

Ak nemáte žiadne bezpečnostné zariadenie, môžete maximálne vybrať $50 000 za deň a $100 000 behom 5 pracovných dní.

Ak získate základnú bezpečnostnú kartu s kódmi, potom sú limity navýšené na $200 000 na deň a $600 000 behom 5 pracovných dní. V prípade, že získate digitálnu bezpečnostnú kartu, potom platia limity $1 000 000 na deň a $1 500 000 na 5 pracovných dní.

V prípade, že sa rozhodnete kartu neaktivovať, môže byť obmedzená aplikovateľnosť zaisťovacej schémy.