Najčastejšie otázky a odpovede

Aká je časová platnosť príkazov?

Platforma TWS Vám umožňuje zadávanie až 50 inteligentných príkazov. Jednou z charakteristík príkazu je čas platnosti, ktorý si volíte v objednávacom lístku.

Pri obchodovaní akcií v USA si môžete zvoliť zo šiestich druhov časovej platnosti príkazu.

DAY – Príkaz sa zruší, ak nie je umiestnený na trh do konca obchodného dňa.

GTC (Goog-Till-Canceled) – Príkaz je platný až do chvíle, kedy sa uskutoční alebo je zrušený. GTC príkaz bude automaticky zrušený ak dôjde k štiepeniu akcie alebo ak sa 90 dní neprihlásite do obchodnej platformy.

OPG – Pomocou OPG môžete zadať pokyny MOO (Market-On-Open alebo nákup pri otvorení trhu za tržnú cenu) alebo LOO (Limit-On-Open alebo limitný príkaz pri otvorení trhu).

IOC (Immediate-Or-Cancel) – Okamžité vyplnenie po zadaní príkazu. Keď bude okamžite vyplnená iba časť, zostávajúca časť sa zruší.

GTD (Good-Till-Date) – Príkaz je platný v systéme do jeho vyplnenia alebo do zatvorenia trhu zadaného dňa. Zadajte deň, ktorý je limitný pre vyplnenie príkazu.

DTC (Day-Till-Cancelled) – Podobný príkaz dennému pokynu, kde namiesto zrušenia príkazu a jeho zmazania, ak nie je behom obchodného dňa vyplnený, dochádza k zmazaniu príkazu z burzy, ale v platforme TWS zostáva.

FOK (Fill-Or-Kill) – Ak nie je celý príkaz okamžite vyplnený, je celý zmazaný.

Nižšie si tiež môžete zvoliť možnosť Umožniť vyplnenie pokynu mimo riadne obchodné hodiny. Ak táto možnosť zostane nezaškrtnutá, pokyn sa môže vyplniť iba keď je burza otvorená.