Najčastejšie otázky a odpovede

Ako zadať pokyn z newsletteru Breakout Trader?

Investičný newsletter Breakout Trader dostávajú klienti LYNX každý utorok v podvečer. V jeho rámci získajú 5 investičných analýz, z nich sa dve týkajú amerických akcií, jedna nemeckej akcie, jedna európskej akcie a posledná sa týka vybraného ETF. Analýzy sa opierajú o technickú analýzu. Súčasťou je jasne stanovená úroveň výstupu na cieľovej cene aj stop-loss.

Vďaka inteligentným príkazom je možné zadať pokyny z investičního newsletteru Breakout Trader tak, aby presne plnili charakteristiky danej stratégie. Jedného príkazu tak môžete nastaviť ako cenovú úroveň vstupu, tak aj výstup na stop-loss a cieľovej cene.

Pri obchodovanú prerazení a odrazení špekulujete, že nastane na trhu situácia, ktorá akciám či ETF zvýši rastové alebo klesajúce momentum. Táto situácia sa označuje ako prerazenie či odrazenie od rezistencie alebo supportu. Pokiaľ k takejto situácii nedôjde, zmienená konštrukcia neplatí, aj napriek tomu že by ste na trhu mohli nájsť výhodnejšiu možnosť vstupu, než je uvedená v analýze!

Postupy nižšie Vám ukážu, ako zadať pokyn z Breakout Trader jednoducho a rýchlo.

Strategie NÁKUP PRERAZENIA v Breakout Trader

Špekulujete, že kurz prerazí rezistenciu a získa rastúce momentum, ktoré zvýši cenu akcie či ETF. Vstupná cena je vyššia než aktuálna cena na trhu. Avšak to neznamená, že do obchodu môžete vstúpiť skôr s výhodnejšími podmienkami, ale že ešte nenastala požadovaná situácia.

1. Kliknite do prázdneho riadku a napíšte ticker akcie či ETF 1, stlačte enter a vyberte požadovaný inštrument 2.

1
2
2. V riadku zobrazeného inštrumentu 1 kliknite pravým Tlačidlom myši a z ponuky kliknite na modré tlačidlo KOUPIT 2.

1
2

3. V zobrazenom obchodnom lístku zadajte ako typ príkazu STP 1, pretože chcete nakúpiť za vyššiu cenu než je aktuálna tržná cena, a zadajte požadovanú úroveň vstupu 2. Ako čas v platnosti zvoľte GTC (do zrušenia). Potvrďte kliknutím na Přijmout 3.

1
2
3

 

4. V riadku KOUPIT príkazu 1 kliknite pravým tlačidlom a zvoľte Připojit 2 a Ohraničené příkazy 3, čo Vám vytvorí 2 predajné príkazy (stop-loss a cieľovú cenu).

1
2
3
5. V riadku s predajným príkazom LMT 1 nastavte cieľovú cenu (vyššiu než vstupná cena) 2.

6. V riadku s predajným príkazom STP 3 nastavte stop-loss cenu (nižšia než vstupná cena) 4.

1
2
5
3
4
7. Potvrďte aktiváciu kúpneho príkazu kliknutím na modré P 5 a potom na tlačidlo Nebrat v úvahu a přenést 6, čím sa zároveň aktivujú aj oba predajné pokyny.

6

Strategie PRODEJ PRORAŽENÍ v Breakout Trader

Ide o zrkadlovo opačnú situáciu v porovnaní so zadaním predchádzajúceho pokynu.

Špekulujete, že kurz sa odrazí od rezistencie a získa klesajúce momentum, ktoré zníži cenu akcie či ETF. Vstupná cena býva nižšia než je aktuálna cena na trhu, avšak to neznamená, že do obchodu môžete vstúpiť skôr s výhodnejšími podmienkami, ale že ešte nenastala požadovaná situácia.

1. Kliknite do prázdneho riadku a napíšte ticker akcie či ETF 1, stlačte enter a vyberte požadovaný inštrument 2.

1
2
2. V riadku zobrazeného inštrumentu kliknite pravým tlačidlom myši 1 a z ponuky kliknite na červené tlačidlo PRODAT 2.

1
2
3. V zobrazenom obchodnom lístku zadáte ako typ príkazu STP 1, pretože chcete predať za nižšiu cenu než je aktuálna tržná cena, a zadáte požadovanú úroveň vstupu 2. Čas v platnosti GTC (do zrušenia) 3 a potvrďte kliknutím na Přijmout 4.

1
2
3
4
4. V riadku predejního příkazu 1 kliknete pravým tlačidlom a zvolíte Připojit 2 Ohraničené příkazy 3, čo Vám vytvorí 2 kúpne príkazy (stop-loss a cieľovú cenu).

1
2
3
5. V riadku s kúpnym príkazom LMT 1 nastavíte cieľovú cenu (nižšia než vstupná cena) 2.

6. V riadku s kúpnym príkazom STP 3 nastavíte stop-loss cenu (vyššia než vstupná cena) 4.

5
1
2
3
4
7. Potvrdíte aktiváciu predajného príkazu kliknutím na červenú ikonu P 5a na tlačidlo Nebrat v úvahu a přenést 6, čím sa zároveň aktivujú aj oba kúpne pokyny.

6