Najčastejšie otázky a odpovede

Ako urobiť podrobnú analýzu portfólia?

Vďaka modulu PortfolioAnalyst si môžete vygenerovať podrobný výpis svojho portfólia. V jednom PDF súbore uvidíte prehľadne a graficky ziskovosť svojich obchodov, analýzu hodnoty portfólia či porovnanie s výkonom trhu.

Pre vygenerovanie reportu si naskôr otvorte v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite na PRIHLÁSENIE K ÚČTU.

Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V základnom menu v hornej časti zvoľte Reports a záložku PortfolioAnalyst.

Z ponúkaných možností si vyberte, či chcete 30 denný, kvartálny či ročný report a či budete chcieť detailný alebo iba povrchový. Po vybraní kliknite na Create Report a stiahne sa Vám PDF súbor s analýzou Vášho portfólia.

Obsah podrobnej analýzy Vášho portfólia je nasledujúci:

V prvej časti sa dozviete obecné informácie o výkonnosti portfólia za zvolenú periódu. Všetko je zobrazené prehľadne graficky. K dispozícii je kumulatívny výnos obdobia, zmena čistej hodnoty portfólia, finančné ukazatele a grafické zobrazenie alokácie aktív.

Ďalšia časť sa venuje prehľadu otvorených pozícií ku koncu periódy a vyjadreniu ich celkového podielu na portfóliu.

Ďalej sa zobrazí ako sa postupom času každý deň menila alokácia prostriedkov do rôznych tried aktív.

Nasleduje podrobná analýza cenných papierov podľa sektorov. Opäť je vytvorená tak, že máte k dispozícii denné prehľady alokácie medzi sektormi a môžete sledovať, ako sa vaše expozície menia.

V ďalších častiach uvidíte, aká bola výkonnosť Vášho portfólia v jednotlivých dňoch, ďalej jeho kumulovaná výkonnosť a porovnanie so základnými benchmarkmi Dow Jones, S&P 500 a Vanguard Total World Stock ETF.

V analýze rizika je k dispozícii štandardná odchýlka, priemerný výnos, Sharpov pomerový koeficient, maximálny drawdown a rozdelenie denných výkonov do kvantilov a všetko je tiež dostupné v porovnaní s vyššie zmienenými benchmarkmi.

V závere je prehľad dividend.