Najčastejšie otázky a odpovede

Ako aktualizovať údaje vo formulári W-8BEN?

Pri prihlásení do správy účtu (Account Management) môžete byť vyzvaný  k aktualizácii daňových podkladov pre formulár W-8BEN. Ide o rutinný krok, ktorý je nevyhnutné urobiť vždy po troch rokoch alebo pri zmenách v legislatíve. Ak sa Vám zobrazí formulár Tax Form Collection, tak pokračujte podľa návodu nižšie.

Prihláste sa do správy účtu (Account Management) kliknutím sem. Ak je nutné informácie aktualizovať, ihneď sa Vám zobrazí daňový formulár.

Najprv skontrolujte, že všetky údaje vo formulári sú správné. Skontrolujte položky pohlavie 1, meno 2, priezvisko 3, adresa 4, mesto 5, kraj 6, PSČ 7, krajina 8 a v ďalšej sekcii svoje telefónne číslo 9 a v poslednej sekcii dátum narodenia 10, rodnú krajinu 11 a krajinu vášho občianstva 12.

2
3
4
5
6
8
7
9
11
10
12
1
Nasledujúca sekcia sa týka daňovej rezidencie. Najprv vyplnte krajinu, v ktorej priznávate dane 1. Ak máte daňové identifikačné číslo, vyplňte ho do druhého poľa 2. V prípade, že DIČ nemáte, zaškrtnite I don´t have a tax identification number 3. Pokiaľ máte aj druhú daňovú rezidenciu, potom rovnaké údaje vyplňte aj v poliach nižšie 4. Ak daně platíte iba v jednej krajine, tak druhú časť nevyplňujte. Zkontrolujte správnosť a potvrďte kliknutím na Continue 5.

1
2
3
4
5
V ďalšej časti sa zobrazí pred-vyplnený daňový formulár W-8BEN, v ktorom pre istotu prekontrolujte všetky informácie v prvej sekcii 1. Ďalej sa uistite, že všetky položky v tretej sekcii sú zaškrtnuté 2 a potvrďte zaškrtnutím posledného riadku 3, že všetky informácie vo formulári sú zadné správne.

1
2
3
Pod formulárom je nutné dvakrát podpísať jeho správnosť. Stačí na klávesnici napísať Vaše meno bez diakritiky do oboch podpisových polí 12.

1
2
Pred potvrdením je ešte nevyhnutné zaškrtnúť okno 1 hovoriace, že súhlasíte s elektronickým odovzdávaním formulára namiesto papierovej formy, a potom formulár uložiť kliknutím na Save and Continue 2.

1
2
Môže sa stať, že sa Vám po uložení  zobrazí chybová hláška, že niektoré polia nie sú vyplnené. Odkliknite ju 1 a hľadajte vo formulári červenou ohraničené pole, čo znamená chybovú hlášku.

1
Často sa stáva, že je nevyhnutné znova potvrdiť v prvej sekcii v poli číslo 6, že nemáte daňové identifikačné číslo 1. Akonáhle opravíte červenou zvýraznené polia, potvrďte v dolnej časti kliknutím na Save and Continue.

1
Akonáhle je všetko správne vyplnené, zobrazí sa Vám potvrdenie, že daňový formulár bol aktualizovaný a kliknutím na Proceed to Account Management 1 môžete prejsť do správy účtu.

1