Investičné rizika

Investovanie je rizikové. Môžete stratiť celý Váš vklad či dokonca viac. Investujte teda iba prostriedky, ktoré nepotrebujete k živobytiu. Je nevyhnutné, aby ste boli na investovanie dobre pripravení.

Ujistite sa najskôr, že ste dôkladne zvážili svoje možnosti, očakávania a ciele.

Trhové riziko

Trhové riziko je riziko, že vaša investícia stratí na hodnote v dôsledku ekonomických vplyvov. Napríklad pokles celkového ekonomického rastu môže mať za následok pokles hodnoty konkrétnej spoločnosti. V konečnom dôsledku môžu mať akcie tejto spoločnosti nižšiu hodnotu.

Cenové riziko

Toto je riziko, ktoré vyjadruje možnosť zmeny ceny u vašich investícií. Ceny sa neustále mení a cenové riziko je vždy prítomné. Cenové riziko môžete čiastočne obmedziť diverzifikáciou vašich investícií.

Úrokové riziko

Úrokové riziko je riziko toho, že hodnota investície sa môže znížiť, keď sa trhové úrokové sadzby zvýšia. Zvyšujúce sa úrokové sadzby môžu viesť k nižším spotrebiteľským výdavkom a vyšším úrokovým nákladom pre spoločnosti. To môže viesť k zníženiu ziskovosti spoločností. Zvýšenie úrokových sadzieb preto môže mať vplyv na hodnotu akcií, dlhopisov a investičných fondov, ktoré majú v držbe akcie či dlhopisy.

Úverové riziko

Úverové riziko je riziko, že spoločnosť alebo štát, do ktorého investujete, nesplní svoje platobné povinnosti. Napríklad nemusí byť vyplatený úrok či investície môže úplne stratiť svoju hodnotu.

Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko, že vaša investícia je len veľmi ťažko, alebo nie je vôbec, obchodovateľná na akciovej burze. Vaše investície teda nie sú „likvidné“. To znamená, že svoje investície nemôžete (dočasne) odpredať. Nemôžete tak voľne vybrať svoje aktíva a v prípade uzavretia pozícií môžete dostať v tomto dôsledku za svoje investície horšiu cenu.

Menové riziko

Menové riziko vzniká, keď investujete v inej mene ako v EUR. Ak sa výmenný kurz iných mien voči EUR zníži, bude to mať negatívny efekt na hodnotu vašich investícií v týchto iných menách.