Podmienky forexového účtu LYNX

 • Pre obchodovanie forex je nutné si otvoriť maržový účet s minimálnym vkladom €3000 alebo ekvivalent v inej mene.
 • V prípade poklesu hodnoty účtu ( hotovosť vo všetkých menách plus aktuálna hodnota otvorených pozícií) pod úroveň $2000, sa účet začne správať ako hotovostný a nie je možné na ňom obchodovať menové páry s využitím finančnej páky. Viac informácii k rozdielom medzi maržovým a hotovostným účtom nájdete tu.
 • Obchodný účet je možné založiť online kliknutím tu alebo vyplnením papierového Formulára k otvoreniu účtu.

Poplatky

 • Poplatky sú rozdelené na 3 tiery:
  • Pri celkovom mesačnom objeme transakcií do $1 000 000 je poplatok počítaný ako 0,000 05 x hodnota transakcie stým ,že minimálny poplatok je $5,00.
  • Pri celkovom mesačnom objeme transakcií od $1 000 000 do $5 000 000 je poplatok počítaný ako 0,000 035 x hodnota transakcie stým ,že minimálny poplatok je $3,50.
  • Pri celkovom mesačnom objeme transakcií od $5 000 000 je poplatok počítaný ako 0,000 029 x hodnota transakcie stým, že minimálny poplatok je $2,90.
 • Objem všetkých forexových transakcií je prepočítavaný do USD podľa menového kurzu v 10:00 nasledujúceho pracovného dňa po uskutočnení transakcie.
 • Do objemu forexových transakcií sa počíta zvlášť hodnota predanej pozície. Napr. Zobchodovanie 1 lotu EUR/USD odpovedá zobchodovanému objemu cca $220 000 (= nákup + predaj €100 000 x kurz EUR/USD cca 1,10).
 • Objemy forexových transakcií sú sledované na báze kalendárneho mesiaca.
 • V prípade zobchodovania hraničného objemu dôjde ku zmene poplatkov, ktorá sa prejaví v nasledujúci obchodný deň v prípade, že objem bol dosiahnutý do 16:00 alebo najneskôr do dvoch pracovných dní, pokiaľ by bol objem dosiahnutý po 16:00. Než dôjde ku zmene, platia staré poplatky.
 • Dosiahnutá úroveň poplatkov v mesiaci M sa automaticky presúva aj do nasledujúceho mesiaca M+1. V prípade, že v tomto mesiaci M+1 nebude zobchodovaný objem nevyhnutný pre udržanie na danom poplatku, budú v ďalšom mesiaci M+2 poplatky zmenené podľa zobchodovaného objemu v mesiaci M+1.
 • Poplatky za forexové transakcie sú účtované v základnej mene účtu. Pre prepočet sa používa aktuálny kurz v momente transakcie, ktorý sa na trhu nachádza.

Podmínky kampaně Bonus €350

 • Bonus môžu získať len noví klienti, ktorí si otvoria účet od  1.5.2017 do 30.6.2017.
 • Online formulár je nutné označiť na prvej strane kupónom Forex Bonus. Pri vyplňovaní Formulára k otvoreniu účtu v papierovej podobe stačí na prednú stranu formulára nadpísať Forex Bonux.
 • Pre získanie bonusu €350 je nevyhnutné uskutočniť transakcie v celkovom objeme $ 5 500 000 alebo ekvivalent v inej mene (odpovedá objemu 50 lotov na menovom páre EUR/EUS) v období od 1.5.2017 do 31.8.2017.
 • Bonus bude vyplatený v hotovosti formou interného prevodu na investičný účet do 10 pracovných dní po ukončení kampane 31.8.2017.
 • Bonus je určený pre prvých sto klientov, ktorí si otvoria účet v rámci kampane a zobchoduje vyššie spomínaný objem do ukončenia kampane.
 • Minimálny vklad pre účasť v kampani je €5 000.
 • Prevod portfólia z iného investičného účtu na nový LYNX účet nie je počítaný ako uznateľný obchod pre získanie bonusu.
 • Kampaň je určená len pre nových klientov LYNX, ktorí v prechádzajúcich 12 mesiacoch od začiatku kampane neboli klienti LYNX. Nevzťahuje sa ani na súčasných klientov LYNX.
 • Kampane sa nemôžu zúčastniť rodinný príslušníci klientov LYNX a taktiež sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov nových, ktorí sa zúčastnia kampane.
 • Klientom LYNX sa stávate vo chvíli, keď bol uznaný a otvorený Váš obchodný účet (bolo Vám pridelené číslo Vášho účtu).
 • Pre získanie bonusu je nutné mať overený LYNX účet do konca augusta 2017.
 • V prípade, že klient splní podmienky, bude o tom informovaný po ukončení kampane.
 • Pokiaľ nesplníte podmienky kampane, nie je možné obdržať časť finančného bonusu ani ďalšie zvýhodnenia.
 • Pri otvorení firemného obchodného účtu aj osobného účtu nie je možné tieto účty považovať za dva pre účel kampane. Len jeden účet bude mať nárok na získanie bonusu.
 • LYNX môže žiadosť o otvorení účtu zamietnuť bez udania dôvodu.
 • Všetky obchody s cennými papiermi musia byť vykonané v súlade s podmienkami LYNX.
 • LYNX má právo zmeniť podmienky kampane alebo ju kedykoľvek zastaviť. Akékoľvek zmeny kampane budú uvedené na webových stránkach LYNX.
 • Táto kampaň sa riadi zákonmi Českej republiky.
 • LYNX rešpektuje Vaše súkromie a kontaktné údaje využíva len pre predávanie informácií o svojich službách. LYNX garantuje, že Vaše osobné údaje nebudú zdieľané s tretími stranami, bez toho aby to zákon vyžadoval. Klient má právo kontrolovať svoje osobné údaje a v prípade nutnosti ich opraviť.
 • Účasť v kampani predpokladá, že si klient prečítal, porozumel a súhlasil s podmienkami kampane.

NinjaTrader

 • V prípade, že depozit na LYNX účet bude vyšší než €20 000, má klient možnosť získať zdarma predplatné na obchodnú platformu Ninja Trader na tri mesiace (single broker licencia).
 • Pre aktiváciu licencie na NinjaTrader je nutné okrem vkladu uskutočniť aspoň jednu transakciu na obchodnom účte.
 • Za každú forexovú transakciu klient získava jeden kredit. Získane kredity je možné vymeniť za ďalšie predplatné NinjaTrader nasledovne:
  • Predplatné single broker licencia na 3 mesiace za 350 kreditov
  • Predplatné single broker licencia na 6 mesiacov za 550 kreditov
  • Doživotné predplatné single broker licencia za 1500 kreditov.
  • Predplatné multi broker licencia na 3 mesiace za 525 kreditov
  • Predplatné multi broker licencia na 6 mesiacov za 825 kreditov
  • Doživotné predplatne multi broker licencia za 2250 kreditov.
 • Za nákup a predaj získava klient kredity osobitne. Znamená to, že v rámci obchodu je možné získať 2 kredity (1 kredit za nákup a 1 kredit za predaj).
 • Účasťou v kampani Bonus €350 klient stráca nárok na získanie NinjaTrader zdarma.

Máte otázky ohľadom forexového účtu? Zavolajte na (0)2 800 877 87 alebo pošlite e-mail na info@lynxbroker.sk.