Najčastejšie otázky a odpovede

Zabezpečenie účtu cez SMS

Bezpečnosť investičného účtu je vždy prvoradá. LYNX ponúka aktuálne dve možnosti, ako zaistiť niekoľko úrovňové zabezpečenie a zabrániť tak neoprávnenému vniknutiu cudzích osôb do Vášho účtu.

Prvou možnosťou je využitie zabezpečenia pomocou mobilnej aplikácie, o ktorej sa môžete dočítať tu.

Druhou možnosťou je využitie prichádzajúcich SMS správ, ktoré popisuje tento článok.

Dôležité je, že každý účet musí byť zabezpečený buď jednou alebo druhou metódou. Akú metódu si zvolíte, je na Vás. Pokiaľ ale svoj účet doteraz zabezpečený nemáte, môže dôjsť k obmedzeniu nakladania s účtom, vrátane možného obmedzenia vykonávania obchodov.

Ako nastaviť zabezpečenie pomocou SMS?

Pokiaľ nemáte účet zabezpečený, po prihlásení do Správy účtu budete okamžite vyzvavaní k tomu, aby ste zadali svoje telefónne číslo tak, ako je popísané v bode (2).

Ak ste prihlásení v obchodnej platforme a zadáte objednávku, uvidíte nižšie uvedenú správu o zamietnutí. Kliknite preto na odkaz „Click here to provide mobile phone number“ 1 a otvorí sa správa účtu s požadovanou stránkou.

1
V správe účtu budete vyzvaní k tomu, aby ste zadali svoje telefónne číslo 1 . Vyplňte prosím telefón, vyberte príslušnú krajinu pre správnu národnú predvoľbu 2 a kliknite na Continue.

2
1
V ďalšom kroku potvrďte Verify 1.

1
Na telefónne číslo, ktoré ste práve zadali, bude odoslaná potvrdzovacia SMS. Tú zadajte prosím do príslušného políčka 1 .

1
Objaví sa zelený krúžok, oznamujúci, že telefónne číslo bolo overené 1. Kliknite na Continue 2.

2
1
Nakoniec uvidíte takúto obrazovku, z ktorej môžete opäť prejsť do správy účtu kliknutím na „Continue to account Management“ 1 .

1
Poznámka: Je možné, že niektorí operátori či roaming nemusia v niektorých prípadoch zabezpečovaciu SMS prijať. Doporučujeme teda účet zabezpečiť radšej pomocou mobilnej aplikácie, u ktorej je táto možnosť vylúčená.