Najčastejšie otázky a odpovede

Kde sú peniaze z obchodného účtu uložené?

Investičný účet je pre LYNX otvorený u spoločnosti Interactive Brokers (IE) Ltd. („IB IE“). Pokyny spojené s nákupom, predajom či ďalším nakladaním s investičnými inštrumentmi sú prenášané spoločnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investičné nástroje aj peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú segregované od majetku spoločnosti IB US. Viac o IB a ochrane portfólia sa nachádza na stránke Aká je u LYNX ochrana portfólia?

Všetok kapitál, ktorý Interactive Brokers pre zákazníkov uchováva je na samostatnom oddelenom účte. Tento účet je oddelený od ostatného kapitálu IB. IB hlási denne Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a každý týždeň komisii pre cenné papiere Securities and Exchange Commission (SEC), či zostatok na tomto oddelenom účte zodpovedá kapitálu zákazníkov. Akcie, ktoré pre Vás IB chráni, sú uložené u samostatného správcu.