Najčastejšie otázky a odpovede

Kto reguluje LYNX?

LYNX kladie veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu investorov. LYNX rozlišuje internú a externú kontrolu.

Interná kontrola

Rada riaditeľov LYNX je zodpovedná za internú kontrolu spoločnosti. Autonómnym a nezávislým orgánom je Compliance. Compliance officer je zodpovedný za zavádzanie interných pravidiel vo všetkých oblastiach chodu spoločnosti, ktoré posilňujú integritu spoločnosti stanovením vlastných pravidiel a tiež zavádzaním regulačných pravidiel a legislatívnych zmien.

Externý dohľad

Holandská centrála spoločnosti je regulovaná holandskými orgánmi De Nederlandsche Bank (DNB) a Autoriteit Financiële Markten (AFM). Pobočka v Nemecku je regulovaná nemeckým BaFin a belgická pobočka Commission bancaire, financiere des assurances (CBFA). Česká pobočka podlieha dohľadu ČNB.