Najčastejšie otázky a odpovede

Ako LYNX chráni osobné údaje?

LYNX rešpektuje a chráni súkromie všetkých užívateľov svojich stránok a zaisťuje, aby sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo dôveryhodne. LYNX dodržiava zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), ktorý zahŕňa medzinárodné princípy ochrany osobných údajov a naplnenie práva každého na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromia a upravuje práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov. LYNX nahlasuje spracovanie osobných údajov úradu na ochranu osobných údajov ČR.