Najčastejšie otázky a odpovede

Kto je LYNX?

LYNX je špecialista na online investovanie. LYNX poskytuje súkromným investorom prístup na viac ako 100 trhov v 24 krajinách prostredníctvom užívateľsky prívetivej a odborníkmi oceňovanej obchodnej platformy. To všetko za extrémne výhodné tarify.

Spoločnosť LYNX bola založená v roku 2006 a na holandskom finančnom trhu pôsobí od roku 2007. Vzhľadom k veľkému úspechu v Holandsku sa spoločnosť LYNX rozhodla ponúknuť svoje služby tiež klientom v ďalších krajinách. Od roku 2008 pôsobí spoločnosť LYNX tiež v Belgicku a Nemecku a od roku 2013 aj v Českej republike.

LYNX zaisťuje, aby súkromní investori mohli neobmedzene a celosvetovo investovať za extrémne výhodné tarify. Jednoduchým pripojením k internetu majú všetci naši zákazníci priamy prístup na všetky veľké trhy v Európe, Severnej Amerike a Ázii. Ako prvý broker v ČR ponúka tiež priame obchodovanie na čínskej burze v Šanghaji.

LYNX pravidelne získava prestížne brokerské ocenenia v niekoľkých európskych krajinách. V Českej republike získal v roku 2015 prestížne ocenenie Broker Roku, ktoré udeľujú samotní investori. V Nemecku bol už trikrát po sebe zvolený ako Najlepší online broker rešpektovaným ekonomickým denníkom Handelsblatt. Pre prehľad ďalších ocenení prejdite do sekcie O LYNX.

V Českej republike je LYNX oprávnený na základe notifikácie u ČNB poskytovať tri hlavné investičné služby definované § 4 odst. 2 písm. a), b) a e) ZPKT, a to prijímanie a predávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov špecifikovaným v § 3, odst. 1, písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j) a k) ZPKT a realizovanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov na účet zákazníka ku všetkým typom investičných nástrojov a investičné poradenstvo týkajúce sa investičných nástrojov ku všetkým typom investičných nástrojov.

Odkaz na register ČNB s informáciami týkajúci sa licencie LYNX je k dispozícii tu.