Najčastejšie otázky a odpovede

Aké sú formy komunikácie s LYNX?

Klient môže s LYNX komunikovať  osobne, korešpondenčne, telefonicky alebo e-mailom na kontaktoch uvedených nižšie na stránke.

Ak je požadované overenie totožnosti klienta, môže klient s LYNX komunikovať osobne, korešpondenčne, telefonicky alebo e-mailom.

Osobná forma komunikácie je možná výhradne počas otváracej doby po predchádzajúcej dohode. Osobná komunikácia na inom mieste než v sídle spoločnosti a prípadne v inom čase než behom otváracej doby, je možná iba po predchádzajúcej dohode. Pracovníci LYNX majú právo z prevádzkových dôvodov odmietnuť osobnú komunikáciu v prípade, že sa klient dostavil neskôr ako 30 minút pred koncom otváracej doby alebo v prípade, že by bol obmedzený chod kancelárie. Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť otváraciu dobu svojej kancelárie.

Požiadavka na poskytnutie informácie vznesený telefonicky bude vybavená okamžite alebo pracovník LYNX vyvinie maximálne úsilie, aby bola požadovaná informácia poskytnutá čo najskôr. LYNZ nezaručuje, že zverejnené telefónne čísla budú s ohľadom na technické alebo iné obmedzenia vždy dostupné.

Požiadavka na poskytnutie informácie e-mailom alebo korešpondenčne bude obvykle vybavená do 24 hodín po jej prijatí, vzhľadom k charakteru požiadavky si však LYNX vyhradzuje právo vybaviť požiadavku v dlhšej lehote. Požiadavka adresovaná konkrétnemu pracovníkovi bude vybavená primerane s ohľadom na jeho prítomnosť na pracovisku.

Požiadavka na poskytnutie informácie zadaná pomocou webovej stránky alebo dohodnutého komunikačného kanálu bude vybavená okamžite alebo pracovník LYNX vyvinie maximálne úsilie, aby bola požadovaná informácia poskytnutá čo najskôr.

Klient berie na vedomie a súhlasí, že všetka telefonická, e-mailová prípadne ďalšia elektronická komunikácia medzi LYNX a klientom je alebo môže byť zaznamenávaná, archivovaná a takto získaný záznam je vlastníctvom LYNX a môže byť použitý pri vybavovaní reklamácií, sporov, pre interné účely a/alebo jednanie so štátnymi orgánmi.

LYNX: Jedna platforma, nespočetne výhod
  • Extrémne nízke poplatky
  • Globálne investovanie na viac ako 100 trhoch
  • Profesionálna obchodná platforma ponúka jednoduchosť, rýchlosť a spoľahlivosť
  • Tipy a vzdelávanie od profesionálnych investičných expertov
Broker Roka 2015 a 2016 v Českej republike
Najlepší online broker podľa Handelsblatt 2013 až 2015 (DE)
Najlepší broker 2016 podľa Vergelijk Brokers (NL)
Contact icon Zavolajte nám na
(0)2 800 877 87
Contact icon Napíšte nám na
info@lynxbroker.sk
Contact icon Spojte sa s nami na
CHAT
Contact icon Prečítajte si najčastejšie otázky