Najčastejšie otázky a odpovede

Čo sa stane v prípade deficitu na účte?

Vďaka maržovému účtu môžete obchodovať s opciami, futures, forex zahraničnými akciami nakrátko a ďalšími inštrumentmi. Maržový účet umožňuje obchodovanie s využitím tzv. pákového efektu. Pákový efekt dáva investorovi možnosť obchodovať s väčším objemom prostriedkov, než ktorým disponuje, za účelom dosiahnutia vyššieho zisku. Pákový efekt je spojený s využitím cudzieho kapitálu, ktorý je vypožičaný od brokera za poplatok. Pákový efekt umožňuje dosiahnutie vyšších ziskov, avšak je tiež spojený s rizikom vyšších strát.

Ak budete obchodovať s využitím finančnej páky, môže sa stať, že na účte vznikne maržový deficit.

Ak nebudete obchodovať v súlade s obchodným limitom, obdržíte najprv niekoľko varovaní. Na obrazovke uvidíte niekoľko pop-up okien a riadky v prehľade účtu zmenia farbu. Ak aj napriek tomu prekročíte limity a nedôjde k náprave, obchodná platforma automaticky behom 5 až 30 minút uzavrie pozície, dokiaľ sa Váš účet opäť neocitne v stanovených limitoch. Nem=ate teda možnosť behom niekoľkých dní doplniť svoj maržový deficit dodatočným prevodom, ako je to u iných brokerov.

Nevyhnutná je výborná znalosť limitov, ktoré sú spojené s obchodovaním. Ich podrobný popis dostávajú klienti LYNX ihneď po aktivácii účtu v uvítacom balíčku. Prečítajte si ich na stránke Aké sú limity pre obchodovanie?