Najčastejšie otázky a odpovede

Aký je minimálny vek pre otvorenie maržového účtu?

Minimálny vek pre otvorenie hotovostného účtu je 18 rokov. Na tomto účte nie je možné využiť obchodovanie na maržu a nie je povolené vstupovať do krátkych pozícií (short sale). Pri realizácii obchodu musíte mať k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na pokrytie celého objemu obchodu vrátane poplatkov.

Minimálny vek pre otvorenie maržového účtu je 21 rokov. Na tomto Účte je možné v plnej miere využiť obchodovanie na maržu a vstupovať do krátkych pozícií. V obchodnej platforme sa Vám zobrazuje kúpna sila aj aktuálny stav marže v reálnom čase. Hotovostný typ účtu je možné po dovŕšení veku 21 rokov prenastaviť na maržový typ účtu.